Semakan Status Terkini e-BR1M 2017




Anda sudah menyemak status terkini e-BR1M 2017 ?  Proses pembayaran akan bermula pada bulan Februari 2017. Sila rujuk gambar di bawah.

Jadual Pembayaran BR1M 2017


Sesiapa yg belum lagi menyemak status terkini mereka di website e-BR1M 2017, boleh rujuk proses semakan seperti gambar di bawah.



Andai kata permohonan anda tidak berjaya, mungkin beberapa faktor boleh dilihat seperti rajah di bawah.










Semua Info & ImejAdalah Daripada Website e-BR1M 2017.






Tiada ulasan